CALENDARI ESCOLAR CURS 2020-2021
 
INICI DE CURS: 14 de setembre de 2020
 
FINAL DE CURS: 22 de juny de 2021
 
HORARI D'EDUCACIÓ INFANTIL (ED.PRIMÀRIA EN FRANGES DE 15 MINUTS)  :
                  Matins
 9.00 a 12.30 h
 
Tardes
15:00h a 16:30 h
 
 
 
 
VACANCES (Departament d'Ensenyament)
                                     Nadal
Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
                       Setmana Santa
Del  27 de març al 5 d'abril de 2021 (ambdós inclosos).
 
DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ
7 de desembre de 2020
15 de febrer de 2021
21 de maig  de 2021
 
FESTES LOCALS (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat)
21 de setembre de 2020
24 de maig de 2021
 
DIES FESTIUS
Els establerts pel Departament de Treball com a festes a nivell general:
 
 
 
 
12 d'octubre de 2020
 
 
 
8 de desembre de 2020
 
 
 
 
 
 
Qualsevol modificació d'aquest calendari serà notificada amb la suficient antelació.