CALENDARI ESCOLAR CURS 2017-2018
 
INICI DE CURS: 12de setembre de 2017
 
FINAL DE CURS: 22 de juny de 2018
 
HORARI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
                  Matins
 9:00h a 12:30h
 
Tardes
15:00h a 16:30h
 
 
 
 
VACANCES (Departament d'Ensenyament)
                                     Nadal
Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos).
                       Setmana Santa
Del  24 de març al 2 d'abril de 2018 (ambdós inclosos).
 
DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ
7 de desembre de 2017
12 de febrer de 2018
30 d'àbril  de 2018
 
FESTES LOCALS (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat)
21 de setembre de 2017
21 de maig de 2018
 
DIES FESTIUS
Els establerts pel Departament de Treball com a festes a nivell general:
 
12 d'octubre de 2017
 
 
 
1 de novembre de 2017
 
 
 
6 de desembre de 2017
 
 
 
8 de desembre de 2017
 
 
 
1 de maig de 2018
Qualsevol modificació d'aquest calendari serà notificada amb la suficient antelació.