CALENDARI ESCOLAR CURS 2019-2020
 
INICI DE CURS: 12 de setembre de 2019
 
FINAL DE CURS: 19 de juny de 2020
 
HORARI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
                  Matins
 9:00h a 12:30h
 
Tardes
15:00h a 16:30h
 
 
 
 
VACANCES (Departament d'Ensenyament)
                                     Nadal
Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos).
                       Setmana Santa
Del  4 al 13 d'abril de 2020 (ambdós inclosos).
 
DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ
4 de novembre de 2019
24 de febrer de 2020
16 de març  de 2020
 
FESTES LOCALS (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat)
1 de juny de 2020
 
DIES FESTIUS
Els establerts pel Departament de Treball com a festes a nivell general:
 
 
 
 
1 de novembre de 2019
 
 
 
6 de desembre de 2019
 
 
 
 
 
 
1 de maig de 2020
Qualsevol modificació d'aquest calendari serà notificada amb la suficient antelació.