EQUIP DIRECTIU

 

Director:   DOMINGO RUBIO

                Demanar hora a Secretaria.

 

Cap d'Estudis: MARTA MUÑOZ

                        Prèvia petició d’hora.

 

Secretaria: SANDRA GARCÍA

 

                                                 DIRECCIÓ

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9 a 10 h

9 a 10 h

9 a 10 h

9 a 10 h

9 a 10 h

 

 

                                              SECRETARIA

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9 a 10 h

 

9 a 10 h

9 a 10 h

 

 

 

                   ADMINISTRATIVA (Montse Ferrer) - Divendres quinzenal

  

Dimarts

Dijous

Divendres

9:00 a 16:30 h

9:00 a 16:30 h

9:00 a 16:30 h